Aukce dresů

Dražit hrané dresy mohou fanoušci od poloviny února 2020 na webu Sportovniaukce.cz. Veškeré informace a průběh aukce přineseme na těchto stránkách. Provozovatelem aukce je společnost eSports.cz s.r.o.

HARMONOGRAM AUKCE 2. KOLA

 AUKCE ZAČÁTEK AUKCE KONEC AUKCE
Tipsport extraliga (AUKCE) pátek 3.4.2020 12:00 úterý 14.4.2020 20:00
Chance Liga – část 1 (AUKCE) sobota 4.4.2020 12:00 středa 15.4.2020 18:00
Chance Liga – část 2 (AUKCE) sobota 4.4.2020 12:00 středa 15.4.2020 20:00
2. liga a Cavaliers (AUKCE) neděle 5.4.2020 12:00 čtvrtek 16.4.2020 20:00

HARMONOGRAM AUKCE 1. KOLA

 ZÁPAS ZAČÁTEK AUKCE KONEC AUKCE
Plzeň vs. Sparta (AUKCE) pátek 14.2.2020 17:00 pátek 6.3.2020 17:00
Olomouc vs. Vítkovice(AUKCE) pátek 14.2.2020 20:00 pátek 6.3.2020 21:00
Zlín vs. Karlovy Vary (AUKCE) sobota 15.2.2020 15:00 sobota 7.3.2020 15:00
Pardubice vs. Mladá Boleslav (AUKCE) sobota 15.2.2020 17:00 sobota 7.3.2020 17:00
Liberec vs. Hradec Králové (AUKCE) sobota 15.2.2020 20:00 sobota 7.3.2020 20:00
Kladno vs. Třinec (AUKCE) neděle 16.2.2020 17:00 neděle 8.3.2020 17:00
Kometa vs. Litvínov (AUKCE) neděle 16.2.2020 20:00 neděle 8.3.2020 20:00
Ústí nad Labem vs. Třebíč (AUKCE) pondělí 17.2.2020 17:00 pondělí 9.3.2020 17:00
České Budějovice vs. Přerov (AUKCE) pondělí 17.2.2020 20:00 pondělí 9.3.2020 20:00
Vsetín vs. Chomutov (AUKCE) úterý 18.2.2020 17:00 úterý 10.3.2020 17:00
Havířov vs. Slavia (AUKCE) úterý 18.2.2020 20:00 úterý 10.3.2020 20:00
Kadaň vs. Benátky (AUKCE) středa 19.2.2020 17:00 středa 11.3.2020 17:00
Jihlava vs. Prostějov (AUKCE) středa 19.2.2020 20:00 středa 11.3.2020 20:00
Frýdek-Místek vs. Sokolov (AUKCE) čtvrtek 20.2.2020 17:00 čtvrtek 12.3.2020 17:00
Poruba vs. Litoměřice (AUKCE) čtvrtek 20.2.2020 20:00 čtvrtek 12.3.2020 20:00
Cavaliers (AUKCE) pátek 21.2.2020 15:00 pátek 13.3.2020 15:00
Kolín vs. Písek (AUKCE) pátek 21.2.2020 17:00 pátek 13.3.2020 17:00
Vrchlabí, Příbram (AUKCE) pátek 21.2.2020 20:00 pátek 13.3.2020 20:00

PRAVIDLA AUKCE

Společnost eSports.cz, s.r.o. (dále jen provozovatel) nabízí návštěvníkům možnost zúčastnit se aukce o dresy (obvykle originální a hrané) a jiné předměty či služby (dále jen předměty).

1. Základní informace
Účast v aukci je dobrovolná a zdarma a je k ní nutná pouze registrace formou vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři na zvláštní stránce. V registraci si zvolí každý uživatel své uživatelské jméno a heslo, které bude používat v průběhu aukce, je také nutné vyplnit platnou emailovou adresu, úplnou poštovní adresu a telefonní číslo (nejlépe mobil). Registrací dává uživatel aukce najevo, že souhlasí s pravidly aukce. Všechny údaje kromě uživatelského jména budou provozovatelem uchovány v tajnosti, nebudou poskytnuty třetím osobám a mohou být použity provozovatelem pouze jako kontaktní údaje pro záležitosti aukce.

2. Údaje uživatelů
Provozovatel aukce neověřuje identitu všech účastníků aukce. V případě pochybností o identitě uživatele si provozovatel vyhrazuje uživatele kontaktovat a jeho identitu ověřit. V případě, že se prokáže, že uživatel uvede o své osobě prokazatelně nepravdivé údaje, vyhrazuje si provozovatel právo znemožnit takovému uživateli vstup do aukce a jeho transakce zrušit.

Uživatel je zodpovědný za udržování svých uživatelských účtů a hesel k nim v tajnosti. Provozovatel není odpovědný za jakékoli zneužití uživatelského účtu třetí osobou, ať již s vědomím uživatele či bez něj. Uživatel se zavazuje informovat provozovatele v případě každého zneužití či podezření ze zneužití svého uživatelského účtu.

3. Průběh aukce
U každé aukce je uvedeno, v který den a v kolik hodin končí. V průběhu trvání aukce mohou závazní zájemci přihazovat k jednotlivým položkám v nabídce aukce. Minimální částka pro příhoz je 50 Kč a maximální 500 Kč, není-li u konkrétní aukce (v okně s příhozem) uvedeno jinak. Počet přihození jedním uživatelem v průběhu aukce není omezen, žádné omezení se nevztahuje také na množství aukcí, kterých se uživatel zúčastní.

Řádná aukce končí ve stanovený den v 16:00, není-li u aukce stanoveno jinak. Předměty, na které nebylo v 16:00 (či v jiný stanovený čas) během posledních pěti minut přihozeno, v aukci končí a získávají nového majitele, který nabídl nejvyšší částku. V 15:55 tedy začíná u každého předmětu běžet pětiminutová ochranná lhůta. Pokud bude během této doby na konkrétní předmět přihozeno, začíná pětiminutová lhůta u tohoto konkrétního předmětu běžet znovu, v opačném případě se majitelem předmětu stává ten, kdo naposledy přihodil před uplynutím této lhůty. Díky tomu budou mít vážní zájemci o konkrétní předmět možnost během pěti minut reagovat na předchozí nabídku. Toto „prodloužení“ je časově neomezené.

Pro aukci je rozhodující čas serveru, který má každý účastník aukce možnost sledovat na stránce s aukcí.

Uživatel, který přihodil poslední nabídku a je uveden ve chvíli ukončení aukce konkrétního předmětu jako poslední zákazník, získává nárok na zakoupení položky a je povinen ji dle níže uvedených podmínek převzít a zaplatit.

Pokud se prokáže, že uživatel úmyslně poškozuje aukci, například přihazováním částek na předmět, o jehož koupi nemá zájem, pak budou jeho příhozy zrušeny a uživatel z aukcí provozovaných firmou eSports.cz vyloučen. Stejně se bude postupovat, pokud výherce vydražený dres nezaplatí.

4. Výherci předmětů
Po ukončení aukce bude všem vítězným uživatelům zaslán e-mail s podrobnými informacemi ohledně převzetí vydražené položky. Vydraženou položku lze po dohodě s provozovatelem převzít osobně anebo nechat zaslat poštou. Při zaslání poštou lze zaplatit buďto převodem z účtu nebo dobírkou.

V případě nejasnosti o vítězi aukce u dané položky rozhodne o vítězi, případně o dodatečné aukci, provozovatel na základě svých interních údajů. V případě, že si do 30 dnů vítěz aukce položku neodebere či k některé položce nebude ani jednou přihozeno, zůstává položka majetkem provozovatele, který ji může nabídnout v druhém kole aukce.

V naprosté většině případů není prodávajícím eSports.cz, s.r.o. Pokud je prodávajícím fyzická osoba (fanoušek, soukromý sběratel apod.), není dle zákona možné zakoupené zboží vrátit.

5. Závěrečná ustanovení
Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení aukce, je však v jeho zájmu poskytovat služby a funkce aukce v maximální možné kvalitě. Na případné výpadky systému nebo internetu nebude brán při rozhodování o výhercích předmětů zřetel. V případě výpadku serveru či doložené nesprávné funkcionalitě systému v závěru aukce může být ale ve výjimečném případě rozhodnuto o jejím prodloužení či náhradním termínu pro zajištění regulérnosti aukce. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit aukci v jejím průběhu a to i bez předchozího upozornění a bez povinnosti náhrady vůči jakémukoli uživateli. V zájmu provozovatele je kvalitní a bezchybný chod aukce.

V případě nejasností, technických nebo funkčních problémů mohou uživatelé kontaktovat provozovatele na e-mailové adrese info@sportovniaukce.cz.

#legendapomaha

Legenda pomáhá

Nezapomeneme! ❤️💙🤍

Legenda pomáhá

Neuvěřitelných 18 let. ❤️ Vzpomínáme!

Legenda pomáhá

17 let od tragického úmrtí Ivana Hlinky. Vzpomínáme! ❤

Legenda pomáhá

71 let❗Přesně tolik by dnes oslavila legendární postava českého i světového hokeje a tvář našeho projektu - pan 𝗜𝘃𝗮𝗻 𝗛𝗹𝗶𝗻𝗸𝗮 ❤ Zavzpomínejte s námi...

Archivní foto 📸 www.nhl.com

Legenda pomáhá

👉 Stále jsou k dispozici zajímavé dresy včetně několika extraligových (HC Olomouc, HC VERVA Litvínov) 👌

#legendapomaha #legendalegendam Tipsport extraliga Chance liga